Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

Với đa dạng các phong cách khác nhau, các kiểu bếp nổi bật dưới đây có chung một điều là chiếc bàn được đặt giữa bếp. Khá quan trọng trong việc bếp núc, chiếc bàn làm bếp này cũng cần có thiết kế riêng cho nó.

9668183162f5c69160ec5d0bcf0b57f5 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

eb5e8678a3e43633797433960232ff78 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

ed7086c6d5e7f5c4efc34fbbae72d735 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

5dfae16dc076d918291725154b556c29 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

62f6225b3310b398a3392f77c1af6b83 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

360f75666efea3a8bb81a27ecb92f764 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

0512ebf3d0db987f6d6fe3ac4a30e0e8 Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

4074d98b3c193125303b61be14b9fd1e Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

210387053da742d1c00c86eedc7f75aa Những căn bếp nổi bật với chiếc bàn đặt ở giữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *