Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

Kiểu bàn đặt trong phòng khách này được thiết kế không phải với xu hướng đơn thuần mà nó được thiết kế khá lạ mắt với một chút sáng tạo để có thêm nhiều chức năng hơn. Tên gọi của kiểu bàn này là One-Two và nó được thiết kế bởi ehoeho studio.

55a5f678bc2d5b249b5afda69aaec156 Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

93dd91c3ccf13f389da5965eecf4ab9c Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

192cd3be37435db71e5d85ffba3132d2 Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

391199cb6aa35708d6605511eb7ae733 Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

bb6556780ab6723a70dd9f5b068898c6 Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

f6828d78f49313d9f4e794839382ab6d Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

f31578128f3ca64e401d9d58a5d6a5f2 Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

1d1439a4cf1869ff108d9d1c5abf22c4 Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

4c3f123574c984bb3e78d057f7dbaa8b Kiểu bàn lạ mắt, độc đáo và sáng tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *