Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

Thiên nhiên kết hợp với thiết kế, đó là một ý tưởng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Từ suy nghĩ đó, nhà thiết kế Emmet Rock của Eagle Wolf Orca đã cho ra đời hai tác phẩm nội thất tuyệt đẹp, đó là Archipelago I và II. Đây là 2 kiểu bàn có thành phần đơn giản chỉ là đá và kính nhưng được sản xuất bằng phương pháp tân tiến nên sẽ khiến người xem không khỏi thắc mắc về cách thiết kế của nó.

43a7d404172c7e6a5343b4bce073d579 Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

633bed5d8974c8e20af857949c5feb61 Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

91098c195e0fc0bed319f117a15f4c7a Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

d8eac991660903b5cb112a07d39bd573 Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

e521680f9962c11c8fad8c01be3f1320 Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

f337a6d24d15ac3d489c3eb79a02be8e Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

f0724534e37cc4a9ad12f9827f49345a Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

7e8023b7a7c33ef1fc66eac447a3c7c6 Hai chiếc bàn đá có thiết kế đầy độc đáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *